Dijagnostika vozila

Lagani sportski

<h1>Model DF 40 ATS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:<br/>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru<br/>
				• Snaga motora – 29,4 kw<br/>
				• Broj cilindara – L-3<br/>
				• Zapremina – 941 cm3<br/>
				• Težina - 102 kg</p> <h1>Model DF 40 ATL</h2>
				<p>Tehničke karakteristike:<br/>
				• Opcije – standardni propeler<br/>
				• Snaga motora – 11 kw<br/>
				• Broj cilindara – L-2<br/>
				• Zapremina – 327 cm3<br/>
				• Težina - 44 kg</p> 
				<h1>Model DF 50 ATS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:<br/>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po • izboru<br/>
				• Snaga motora – 36,8 kw<br/>
				• Broj cilindara – L-3<br/>
				• Zapremina – 941 cm3<br/>
				• Težina - 102 kg</p> 
      	<h1>Model DF 50 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:<br/>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru<br/>
				• Snaga motora – 36,8 kw<br/>
				• Broj cilindara – L-3<br/>
				• Zapremina – 941 cm3<br/>
				• Težina - 104 kg</p> 
      	<h1>Model DF 60 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:<br/>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po • izboru<br/>
				• Snaga motora – 44,1 kw<br/>
				• Broj cilindara – L-3<br/>
				• Zapremina – 941 cm3<br/>
				• Težina - 104 kg</p> 
       	<h1>Model DF 70 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:<br/>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru<br/>
				• Snaga motora – 51,5 kw<br/>
				• Broj cilindara – L-4<br/>
				• Zapremina – 1.502 cm3<br/>
				• Težina - 155 kg</p> 
       	<h1>Model DF 80 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 58,8 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 1.502 cm3</br>
				• Težina - 155 kg</p> 
        	<h1>Model DF 90 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 66,2 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 1.502 cm3</br>
				• Težina - 155 kg</p> 
        	<h1>Model DF 90 ATX</h1>
					<p>Tehničke karakteristike:</br>
					• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
					• Snaga motora – 66,2 kw</br>
					• Broj cilindara – L-4</br>
					• Zapremina – 1.502 cm3</br>
					• Težina - 158 kg</p>
Next

Prijenosni


					<h1>Model DF 2,5 S</h1>
					<p>Tehničke karakteristike:</br>
					• Opcije – standardni propeler</br>
					• Snaga motora – 1,8 kw</br>
					• Broj cilindara – 1</br>
					• Zapremina – 68 cm3</br>
					• Težina - 13 kg</p> 
	      <h1>Model DF 5 S</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 3,7 kw</br>
				• Broj cilindara – 1</br>
				• Zapremina – 138 cm3</br>
				• Težina - 25 kg</p> 
				<h1>Model DF 6 S</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 4,4 kw</br>
				• Broj cilindara – 1</br>
				• Zapremina – 138 cm3</br>
				• Težina - 25 kg</p> 
	      <h1>Model DF 6 L</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 4,4 kw</br>
				• Broj cilindara – 1</br>
				• Zapremina – 138 cm3</br>
				• Težina - 26 kg</p> 
	      <h1>Model DF 8 AS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 5,9 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 39,5 kg</p> 
	      <h1>Model DF 8 AL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 5,9 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 42 kg</p> 
	      <h1>Model DF 8 AEL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – aluminijski propeler i bočna upravljačka kutija</br>
				• Snaga motora – 5,9 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 43,5 kg</p> 
	      <h1>Model DF 8 ARL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – aluminijski propeler i bočna upravljačka kutija</br>
				• Snaga motora – 5,9 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 43,5 kg</p> 
	      <h1>Model DF 9,9 AS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 7,3 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 39,5 kg</p> 
	      <h1>Model DF 9,9 AL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 7,3 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 42 kg</p> 
	      <h1>Model DF 9,9 ARS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – aluminijski propeler i bočna upravljačka kutija</br>
				• Snaga motora – 7,3 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 41 kg</p> 
      	<h1>Model DF 9,9 ARL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – aluminijski propeler i bočna upravljačka kutija</br>
				• Snaga motora – 7,3 kw</br>
				• Broj cilindara – 2</br>
				• Zapremina – 208 cm3</br>
				• Težina - 43,5 kg</p> 
      	<h1>Model DF 15 AS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 45 kg</p> 
      	<h1>Model DF 15 AL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 45 kg</p> 
      	<h1>Model DF 15 AES</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 48 kg</p> 
      	<h1>Model DF 15 AEL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 49 kg</p> 
	      <h1>Model DF 15 ARS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 48 kg</p> 
      	<h1>Model DF 15 ARL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 49 kg</p> 
      <h1>Model DF 20 AS</h1>
			<p>Tehničke karakteristike:</br>
			• Opcije – standardni propeler</br>
			• Snaga motora – 11 kw</br>
			• Broj cilindara – L-2</br>
			• Zapremina – 327 cm3</br>
			• Težina - 44 kg</p> 
      	<h1>Model DF 20 AL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 45 kg</p> 
      	<h1>Model DF 20 AES</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 48 kg</p> 
      	<h1>Model DF 20 AEL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 49 kg</p> 
      	<h1>Model DF 20 ARS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 48 kg</p> 
      	<h1>Model DF 20 ARL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 11 kw</br>
				• Broj cilindara – L-2</br>
				• Zapremina – 327 cm3</br>
				• Težina - 49 kg</p> 
      	<h1>Model DF 25 S</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 18,4 kw</br>
				• Broj cilindara – V-2</br>
				• Zapremina – 538 cm3</br>
				• Težina - 69 kg</p> 
      	<h1>Model DF 25 L</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – standardni propeler</br>
				• Snaga motora – 18,4 kw</br>
				• Broj cilindara – V-2</br>
				• Zapremina – 538 cm3</br>
				• Težina - 72 kg</p> 
      	<h1>Model DF 25 RS</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – aluminijski propeler i bočna upravljačka kutija</br>
				• Snaga motora – 18,4 kw</br>
				• Broj cilindara – V-2</br>
				• Zapremina – 538 cm3</br>
				• Težina - 73 kg</p> 
      	<h1>Model DF 25 RL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – aluminijski propeler i bočna upravljačka kutija</br>
				• Snaga motora – 18,4 kw</br>
				• Broj cilindara – V-2</br>
				• Zapremina – 538 cm3</br>
				• Težina - 76 kg</p>
Next

Snažni


        	<h1>Model DF 100 ATL</h1>
					<p>Tehničke karakteristike:</br>
					• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
					• Snaga motora – 73,5 kw</br>
					• Broj cilindara – L-4</br>
					• Zapremina – 1.950 cm3</br>
					• Težina - 189 kg</p> 
      	 	<h1>Model DF 100 ATX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 73,5 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 1.950 cm3</br>
				• Težina - 194 kg</p> 
      		<h1>Model DF 115 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 84,6 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 1.950 cm3</br>
				• Težina - 189 kg</p> 
      	<h1>Model DF 115 ATX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 84,6 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 1.950 cm3</br>
				• Težina - 194 kg</p> 
      	<h1>Model DF 140 ATL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 103 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.044 cm3</br>
				• Težina - 186 kg</p> 
      	<h1>Model DF 140 AZL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 103 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.044 cm3</br>
				• Težina - 186 kg</p> 
      	<h1>Model DF 140 ATX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i aluminijski propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 103 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.044 cm3</br>
				• Težina - 191 kg</p> 
      	<h1>Model DF 140 AZX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 103 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.044 cm3</br>
				• Težina - 191 kg</p> 
      	<h1>Model DF 150 TL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 110 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 211 kg</p> 
				<h1>Model DF 150 ZL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 110 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 211 kg</p> 
				<h1>Model DF 150 TX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 110 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 215 kg</p> 
				<h1>Model DF 150 ZX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 110 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 215 kg</p> 
				<h1>Model DF 175 TL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i </br>inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 129 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 211 kg</p> 
				<h1>Model DF 175 ZL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 129 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 211 kg</p> 
				<h1>Model DF 175 TX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 129 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 215 kg</p> 
				<h1>Model DF 175 ZX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 129 kw</br>
				• Broj cilindara – L-4</br>
				• Zapremina – 2.867 cm3</br>
				• Težina - 215 kg</p>
Next

V6


        <h1>Model DF 200 TL</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 147 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 3.614 cm3</br>
				• Težina - 263 kg</p> 
      	<h1>Model DF 200 TX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 147 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 3.614 cm3</br>
				• Težina - 263 kg</p> 
      	<h1>Model DF 200 ZX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 147 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 3.614 cm3</br>
				• Težina - 263 kg</p> 
      	<h1>Model DF 225 TX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 165 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 3.614 cm3</br>
				• Težina - 263 kg</p> 
      	<h1>Model DF 225 ZX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – brojač okretaja, trim pokazivač, bočna upravljačka kutija i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 165 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 3.614 cm3</br>
				• Težina - 263 kg</p> 
      	<h1>Model DF 250 APX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – SMIS instrumenti, elektronsko upravljanje i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 184 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 4.028 cm3</br>
				• Težina - 274 kg</p> 
      	<h1>Model DF 250 APXX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – SMIS instrumenti, elektronsko upravljanje i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 184 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 4.028 cm3</br>
				• Težina - 279 kg</p> 
      	<h1>Model DF 300 APX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – SMIS instrumenti, elektronsko upravljanje i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 220,7 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 4.028 cm3</br>
				• Težina - 274 kg</p> 
      	<h1>Model DF 300 APXX</h1>
				<p>Tehničke karakteristike:</br>
				• Opcije – SMIS instrumenti, elektronsko upravljanje i inox propeler po izboru</br>
				• Snaga motora – 220,7 kw</br>
				• Broj cilindara – V-6</br>
				• Zapremina – 4.028 cm3</br>
				• Težina - 279 kg</p>